top of page
Szukaj
  • zdrovotic

Wjazd do Polski

Zaktualizowano: 12 sty 2022Przy wjeździe do Polski z kraju członkowskiego UE, z kraju należącego do strefy Schengen lub z Turcji obowiązuje zasadniczo kwarantanna wynosząca 10 dni niezależnie od środka transportu, którym się podróżuje, lub gdy porusza się pieszo, chyba że spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- udokumentowanie skutecznego szczepienia przeciwko COVID-19 w postaci cyfrowego certyfikatu szczepień UE lub innego dokumentu w języku polskim lub angielskim potwierdzającego, że szczepienie zostało wykonane szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE

- udokumentowanie w języku polskim lub angielskim potwierdzające przebycie choroby COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed przekroczeniem granicy

- negatywny wynik testu na COVID-19, nie starszy niż 48 godzin (test antygenowy lub PCR)

Inne zwolnienia z obowiązku kwarantanny dotyczą dzieci poniżej 12 roku życia, którym towarzyszą zaszczepieni lub negatywnie przebadani opiekunowie, kierowcy zawodowi, personel transportu towarowego i pasażerskiego itp.


W przypadku podróżnych z krajów trzecich, a zwłaszcza z krajów, w których warianty wirusów są powszechne, obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy:

W Polsce nadal obowiązuje zakaz lotów z poszczególnych obszarów wysokiego ryzyka do 27 grudnia 2021 r. Osoby powracające z tych krajów muszą zostać poddane kwarantannie przez 14 dni; wcześniejsze zwolnienie z kwarantanny za pomocą testu PCR nie jest możliwe. Osoby, które przy wjeździe przedstawią ważny certyfikat UE COVID, nie podlegają obowiązkowi kwarantanny.


Wszystkie osoby wjeżdżające do Polski spoza strefy Schengen muszą przy przekraczaniu granicy przedstawić negatywny dowód testu na COVID-19 (PCR lub test antygenowy) w języku angielskim lub polskim, który został przeprowadzony co najmniej 24 godziny przed wyjazdem.

Szczepienia przeciwko COVID-19 nie zwalniają z obowiązku przeprowadzenia testów.

Bez dowodów przeprowadzenia testu zleca się 14-dniową kwarantannę, którą można zakończyć negatywnym wynikiem testu najwcześniej ósmego dnia po wjeździe do Polski (wyjątek od możliwości bezpłatnego testowania: przy wjeździe z niektórych obszarów wysokiego ryzyka).

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku odbycia kwarantanny przy wjeździe do Polski oraz możliwych wyjątków można znaleźć na stronach internetowych polskich placówek zagranicznych w Niemczech, polskiego rządu oraz polskiej Straży Granicznej.


Przejazd przez Polskę

Osoby, które przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy na dalszą podróż, zwolnione są z obowiązku kwarantanny. Osobom podróżującym z Ukrainy, Rosji lub Białorusi zezwala się na przejazd przez Polskę wtedy, gdy są to np. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz ich małżonkowie i dzieci. To samo dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium podanych powyżej państw oraz ich małżonków i dzieci. Szczegóły i dalsze wyjątki zawierają informacje polskiej Straży Granicznej w języku angielskim. Wykaz otwartych przejść granicznych uzyskać można również na stronie internetowej polskiej Straży Granicznej.


Możliwości podróży

Międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe dla ruchu pasażerskiego do Polski są dostępne.

Istnieje możliwość skorzystania z oferty krajowych połączeń lotniczych, kolejowych i autokarowych.

Ograniczenia w kraju

W Polsce są generalnie otwarte:

- szkoły (odbywa się nauczanie stacjonarne) i miejsca opieki nad dziećmi,

- handel detaliczny, centra handlowe, sklepy meblowe i budowlane,

- zakłady fryzjerskie, salony urody i kosmetyczne, muzea i galerie sztuki, kina, teatry, sale koncertowe, teatry operowe oraz inne ośrodki kultury

- kluby fitness, baseny i aquaparki

- hotele, ale z redukcją obłożenia, strefy zewnętrzne i wewnętrzne restauracji, dozwolone są targi, wystawy

- miejsca zgromadzeń religijnych z określonym maksymalnym limitem uczestników na m²

Generalne dozwolone są także:

- kongresy, konferencje, wydarzenia na świeżym powietrzu

- aktywności sportowe

- spotkania w domu z określonym maksymalnym udziałem osób przy zachowaniu zasad higieny i dystansu


Osoby zaszczepione nie są wliczane do podawanych limitów.

W publicznym transporcie zbiorowym istnieje obowiązek noszenia maseczek.

Przestrzeganie przepisów podlega wzmożonej kontroli policji, a za ich naruszenie grożą kary grzywny. W związku z aktualnym pogorszeniem się sytuacji pandemicznej w Polsce, w dniach od 1 do 17 grudnia 2021 r. będą obowiązywały następujące ograniczenia dotyczące liczby zwiedzających, gości lub uczestników imprez w pomieszczeniach zamkniętych:

- maksymalne obłożenie wynoszące 50% w kościołach, restauracjach, hotelach, kinach, teatrach, teatrach operowych, filharmoniach, ośrodkach kultury, basenach, aquaparkach, na koncertach i przedstawieniach cyrkowych.

- limit maks. 100 osób na zgromadzeniach, weselach, komuniach, pogrzebach, imprezach, spotkaniach, dyskotekach

- limit maks. 250 osób na imprezach sportowych (na zewnątrz obiektów sportowych)

- formuła 1 osoba na 15 m² dotyczy ośrodków treningowych/siłowni, kasyn, muzeów, galerii sztuki, targów, wystaw, kongresów, konferencji, sklepów i centrów handlowych.

Przestrzeganie przepisów podlega wzmożonej kontroli policji, a za ich naruszenie grożą kary grzywny. Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione.

0 komentarzy
bottom of page