top of page
Szukaj
  • dmnmajewski

Zmiana obostrzeń w Polsce: 7 dni izolacji i koniec kwarantanny z kontaktu od 15 lutegoOd 15 lutego 2022 r. zasadą jest 7-dniowa kwarantanna – zarówno dla osoby mającej kontakt z osobą zakażoną, jak i członków jej rodziny. Utrzymano zasadę, że pielęgniarka, lekarz, policjant mogą skrócić kwarantannę do 5 dni, a w niektórych sytuacjach nie mieć kwarantanny w ogóle (pod warunkiem robienia przed pracą testu przez 5 dni).


Kwarantanna dla przyjezdnych

Każdy przylatujący do Polski spoza strefy Schengen jest zobligowany do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Jego brak oznacza skierowanie na 14-dniową kwarantannę. Na tak długą kwarantannę kierowane są też osoby nie posiadające unijnego certyfikatu covidowego, które przylatują do Polski z krajów UE. Od 11 lutego kwarantanna przyjazdowa, dla osób bez UCC, ma zaś wynosić tylko 7 dni.


Izolacja tylko siedem dni

- Od 15 lutego będziemy stosowali 7-dniową izolację, zamiast 10-dniowej - zapowiedział minister Niedzielski. Obecnie taki krótki okres izolacji dotyczy tylko osób wykonujących zawody medyczne i służb mundurowych. Ponadto od 15 lutego będziemy mieli naliczaną kwarantannę dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny.


Obecnie, jeśli ktoś ma pozytywny wynik testu na Covid-19 i trafia na izolację, to ozdrowieńcy i zaszczepieni domownicy od 15 grudnia br. nie są już z automatu zwolnieni z kwarantanny. By cieszyć się wolnością muszą jeszcze wykonać oficjalny test na Covid-19 i uzyskać negatywny wynik. Do czasu wpisania go do systemu Sanepidu są objęci kwarantanną. I ta dla domowników, także niezaszczepionych może trwać nawet 20 dni.


Koniec z kwarantanną dla osób z kontaktu

Zgodnie z art. 34 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Zgodnie zaś par. 7 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, od 25 stycznia stycznia okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia ulega zakończeniu po 7 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. I już od piątku 11 lutego taka kwarantanna w ogóle nie będzie nakładania. - Likwidujemy kwarantannę z kontaktu - zapowiedział Adam Niedzielski.


Potrzebujesz testu na koronawirusa?

Sprawdź www.zdrovotic.pl

0 komentarzy
bottom of page