top of page

W związku z zawarciem umowy z Zdrovotic Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zdrovotic Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 16 (01-517). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:ojom@dpag.pl

Pani/a dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia złożonego przez sklep internetowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Pani/a dane osobowe będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest przechowywanie danych osobowych na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem umowy. Dodatkowo Pani/a dane osobowe są przetwarzane w celu założenia konta w sklepie internetowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego. Pani/a dane osobowe są także przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę na wysyłanie informacji marketingowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

W przypadku złożenia zamówienia dane osobowe będą przetwarzane do przedawnienia się roszczeń związanych z wykonaniem umowy; w wypadku założenia konta w sklepie internetowym  dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy oraz do momentu przedawnienia się wszelkich roszczeń związanych z jej wykonaniem; w wypadku wysłania wiadomości przez formularz kontaktowych przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej (maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia prowadzenia korespondencji); w przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji marketingowej do momentu wycofania zgody.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy i wysyłania informacji marketingowej. Niepodanie danych uniemożliwia złożenie zamówienia, udzielenie odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy i wysyłanie informacji marketingowej. 

Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane kontrahentom oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora. Pani/a dane podlegają profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,

  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

  • żądania przeniesienia danych; 

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy. 

W razie pytań należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

bottom of page